วิวัฒนาการร่วม (coevolution)

  หน้า 2 จาก 2

          จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ค้างคาวเล็บกุดโดยเฉพาะตัวเต็มวัย ที่มีน้ำหนักประมาณ 35-82 กรัม สามารถเข้าไปกินน้ำหวานจากดอกเพกาได้ง่ายที่สุด ในทางตรงกันข้ามถ้าหากค้างคาวมีน้ำหนักไม่มากพอ จะไม่สามารถทำให้ดอกเพกาโน้มลงมาพร้อมกับเทน้ำหวานออกมาได้ เช่น ค้างคาวหน้ายาวเป็นค้างคาวกินน้ำหวานขนาดเล็ก น้ำหนักตัวประมาณ 25 กรัม ไม่สามารถทำให้ดอกเพกาโน้มลงมาได้ขณะเข้ามาเกาะ จึงไม่ได้กินน้ำหวาน และจากการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสิ่งยืนยันว่าค้างคาวหน้ายาวไม่สามารถกินน้ำหวานจากดอกเพกาได้คือ ไม่พบละอองเกสรของดอกเพกาที่ตัวค้างคาวหน้ายาวเลย แต่จะพบที่ตัวค้างคาวเล็บกุดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันเฉพาะเจาะจงระหว่างพืชอย่างเพกาและผู้ผสมเกสรอย่างค้างคาวเล็บกุด

(ซ้าย) ค้างคาวเล็บกุดตัวเต็มวัย (กลาง) ดอกเพกาที่มีน้ำหวานจำนวนมากเพื่อล่อค้างคาว
(ขวา) ลักษณะของก้านช่อดอกเพกาที่มีลักษณะแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับน้ำหนักของค้างคาว

 

ท่านคิดว่ามีแมลงหรือสิ่งมีชีวิตชนิดใดอีกที่มีวิวัฒนาการร่วมกับดอกไม้ ?

หน้า 1 2