เราทราบแล้วว่าเทอร์โมไดนามิกส์คืออะไร และก่อนที่เราจะได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของเทอร์โมไดนามิกส์ เราต้องมาทำความเข้าใจกับนิยามที่สำคัญกันก่อน ซึ่งนิยามต่างๆ ที่เราควรรู้มีดังต่อไปนี้

  ฟังก์ชันสภาวะ (state function)
  ระบบ (system)
  งาน (work)
  ความร้อน (heat)
  พลังงานภายใน (internal energy)
  เอนทัลปี (enthalpy)
  การเกิดได้เองของกระบวนการ (spontaneity)
  เอนโทรปี (entropy)