ยุคของคอมพิวเตอร  

compute แปลว่า คำนวณ นับ หากจะเล่าถึงประวัติการคำนวณก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์รู้จักการนับ กำหนดจำนวณ 0 ขึ้น และกว่า 3000 ปีมาแล้ว ที่มีเครื่องคิดเลขของจีนโบราณที่ช่วยให้มนุษย์คำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำก็คือลูกคิด (abacus) เครื่องทอผ้าของ Jacquard loom (1805) และเครื่องวิเคราะห์ analytical engine (1834) ของ Charles Babbage จากนั้นประมาณปลายทตวรรษที่ 1960 ก็มีเครื่องคิดเลขแบบเครื่องกลใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งสำหรับพ่อค้า นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร และมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (analog computer) ต่อจากนั้นจึงมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลขึ้น ซึ่งทำงานได้รวดเร็ว และเชื่อถือได้กว่าคอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก จึงทำเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

 

ช่วงการพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล สามารถแบ่งได้เป็น 6 ยุค ดังนี้ครับ

ยุคแห่งเครื่องจักร The Mechanical Era (ปี ค.ศ. 1623-1945)
์ยุคแรก First Generation Electronic Computers (ปี ค.ศ. 1937-1953)
ยุคที่ 2 Second Generation (ปี ค.ศ. 1954-1962)
ยุคที่ 3 Third Generation (ปี ค.ศ. 1963-1972)
ยุคที่ 4 Fourth Generation (ปี ค.ศ. 1972-1984)
ยุคที่ 5 Fifth Generation (ปี ค.ศ. 1984-1990)
ยุคที่ 6 Sixth Generation (ปี ค.ศ. 1990-)


 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
<< กลับ | ต่อไป >>
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.