ประวัติภาษาเขียนโปรแกรม (Programming Language)

"คอมพิวเตอร์ทำงานได้เพราะมีซอฟต์แวร์เซึ่งเป็นชุดของคำสั่ง สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ และมนุษย์นี่เองที่เป็นผู้สร้างชุดของคำสั่งเหล่านั้นโดยการเขียนโปรแกรม (programming)ขึ้นมา ในการเขียนโปรแกรมก็ต้องมีภาษาเฉพาะ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม เราเรียกว่านักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์นั่นเอง

ในบทนี้ผมจะพาท่องไปศึกษาภาษาสำหรับใช้เขียนโปรแกรม (programming language) โดยมีวัตุประสงค์ว่าเมื่อเรียนบทนี้เสร็จแล้ว ผู้เรียนจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์นั้น น่าสนใจ ไม่ยาก และผู้เรียนทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับ"

 

 

 
 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
ต่อไป >>
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.