รอม (ROM)

รอม หรือ ROM ย่อมาจาก Read Only Memory จะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก เพื่อเก็บข้อมูลคำสั่งในการเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ รอมมี 2 ประเภท คือ PROM (programmable read-only memory) เป็นชิบหน่วยความจำที่นักโปรแกรมสามารถเขียนคำสั่งลงไปได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง คำสั่งได้อีก และ EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) เป็นชิบหน่วยความจำที่นักโปรแกรมสามารถลบและแก้ไขคำสั่งได้

 

 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.