น้ำมีการถ่ายเทระหว่างแหล่งน้ำต่างๆ คือ น้ำที่ขังอยู่ในดิน น้ำในบรรยากาศและน้ำจากทะเลและมหาสมุทร การเคลื่อนที่ของน้ำระหว่างแหล่งน้ำต่างๆ นี้เรียกว่า วัฏจักรของน้ำ โดยน้ำได้รับพลังงานพื้นฐานจากดวงอาทิตย์ในรูปของพลังงานความร้อน ทำให้น้ำในมหาสมุทรเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วก่อตัวเป็น ก้อนเมฆ ก้อนเมฆจะเกิดการควบแน่นกลั่นตัวเพื่อเปลี่ยนสภาพจากไอน้ำในก้อนเมฆเป็นหยดน้ำในรูปแบบของฝนหรือหิมะตกลงมาสู่ผิวโลก หยดน้ำที่ตกลงมาสู่พื้นโลก บางส่วนจะถูกดูดซึมไปเป็นน้ำใต้ดิน บางส่วนก็ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองและลงทะเลและมหาสมุทรต่อไป

 

รูป วัฏจักรของน้ำ