มาทำความรู้จักกับเกลือที่เราบริโภคกันเถอะ

เกลือมาจากไหน

แหล่งกำเนิดของเกลือคือทะเล ทะเลสาบน้ำเค็ม บ่อน้ำเกลือ ดินและใต้ดิน เกลือที่ผลิตได้ใช้ชื่อตามแหล่งกำเนิดของเกลือ
เกลือทะเลหรือเกลือสมุทร
ในการผลิตเกลือทะเล ชาวนาเกลือได้สูบน้ำทะเลให้ไหลเข้าแปลงนาเกลือ เพื่อตากแดดให้น้ำเกลืออิ่มตัวจนกระทั่งเกลือตกผลึก แล้วใช้เครื่องมือที่ทำด้วยไม้เรียกว่าคฑา ซอยผลึกของเกลือที่จับกันเป็นแผ่นให้แตกออกจากกันเป็นเม็ด และลากเม็ดเกลือให้รวมกันเป็นกอง จากนั้นก็ระบายน้ำเกลือที่เหลือออกจากนาเกลือจนหมด และทิ้งเกลือตากแดดไว้ 2-3 วันจนแห้ง แล้วจึงขนเข้าเก็บในยุ้งฉาง
 
เกลือสินเธาว์

เกลือสินเธาว์ผลิตได้ด้วยการต้มหรือตากแดดน้ำเกลือจาก 3 แหล่ง คือ

  • บ่อน้ำเกลือ ซึ่งเกิดจากน้ำผิวดินไหลแทรกซึมลงใต้พื้นดินผ่านชั้นเกลือหิน แล้วละลายเกลือนั้นไปส่วนหนึ่ง สารละลายเกลือที่เกิดขึ้นก็ไหลไปสู่พื้นที่ระดับต่ำ แล้วซึมขึ้นบนผิวดินบ้าง หรือพุขึ้นตามแอ่งบ้าง จนกลายเป็นบ่อน้ำเกลือ
  • คราบเกลือบนผิวดิน หรือพื้นที่บ่อตื้น ๆ ที่แห้งแล้ว เมื่อนำดินจากผิวดินหรือพื้นบ่อมาสกัดด้วยน้ำ ก็จะได้น้ำเกลือ
  • น้ำเกลือใต้ดิน โดยการเจาะพื้นดินลงไปจนพบน้ำเกลือที่เค็มจัด แล้วใช้ถังชักรอก หรือสูบน้ำเกลือขึ้นมา

รู้มั๊ยว่าเกลือทะเลมีปริมาณไอโอดีนน้อยมากไม่แตกต่างกับเกลือสินเธาว์เลย

จากการสำรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า ทั้งเกลือทะเลและเกลือสินเธาว์มีปริมาณไอโอดีนไม่แตกต่างกัน คือมีน้อยมากอยู่ในช่วง 2 - 5 ไมโครกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ที่ต้องการไอโอดีนเฉลี่ยวันละ 150 ไมโครกรัม
ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคจากแหล่งต่าง ๆ
(Wannaratana L. Natural Salt in Thailand. Nutition Divition, Department of Health, Ministry of Public Health. March 1994.)
ชนิด/แหล่งผลิต
ชนิดของเกลือ
ปริมาณไอโอดีน (mg/kg)
เกลือเม็ด
เกลือป่น
เกลือทะเล
สมุทรสงคราม
/
0.44
สมุทรสงคราม
/
0.36
สมุทรสาคร
/
0.37
สมุทรสาคร
/
0.25
เพชรบุรี
/
0.32
เกลือสินเธาว์
เลย
/
0.44
กาฬสินธ์
/
0.24
มหาสารคาม
/
0.35
อุดรธานี
/
0.34
หนองคาย
/
0.27
ขอนแก่น
/
0.28

เกลือที่บริโภคประกอบด้วยแร่ธาตุอะไรบ้าง

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวง ฉบับที่ 153 เมื่อ พ.ศ. 2537 เรื่องเกลือบริโภค เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยจะต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 ppm (30 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม
นอกจากนี้เกลือบริโภค อาจมีแร่ธาตุอื่น ๆ ปนได้ ดังนี้
   
น้ำหนักแห้ง (%)
เกลือบริสุทธิ์
เกลือแกง
เกลือเม็ด
เกลือสำหรับปรุงอาหาร
(Refined salt)
(Table salt)
(Tablet salt)
(Cooking salt)
วัตถุที่ไม่ละลายน้ำ ต้องไม่เกิน
0.03
0.20
0.10
0.20
คลอไรด์(Cl) เช่น โซเดียมคลอไรด์ ต้องไม่ต่ำกว่า
99.60
97.00
98.00
97.00
อัลคาไลน์ เช่น โซเดียมคาร์บอเนต ต้องไม่เกิน
0.10
0.20
0.20
-
แคลเซียม (Ca) ต้องไม่เกิน
0.01
0.10
0.10
-
แมกนีเซียม (Mg) ต้องไม่เกิน
0.01
0.1
0.1
-
ซัลเฟต (SO4) ต้องไม่เกิน
0.30
0.50
0.50
-
เหล็ก (Fe) ต้องไม่เกิน
10.00
50.00
50.00
-
ตะกั่ว (Pb) ต้องไม่เกิน
2.00
2.00
2.00
-
อาเซนิก (As) ต้องไม่เกิน
1.00
1.00
1.00
-
คอปเปอร์ (Cu) ต้องไม่เกิน
2.00
-
-
-
(Wannaratana L. Natural Salt in Thailand. Nutition Divition, Department of Health, Ministry of Public Health. March 1994.)