เป็นสารประกอบเปปไทด์ (pepteide) ลักษณะคล้ายฝิ่น (opioid) ที่พบภายในร่างกายถูกสร้างจากต่อมพิทุอิทารี่ (pituitary gland) และ ไฮโพทาลามัส (hypothalamus) ในสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง มีคุณสมบัติ ช่วยระงับความเจ็บปวดจึงเรียกอีกอย่างว่าเป็น "ยาระงับปวดตามธรรมชาิติ" (natural pain killer)

 

         เอนดอร์ฟิน (endorphin) ทำงานโดยจับกับโอพิออยด์รีเซปเตอร์ (opioid receptor) ในสมอง โดยมีบทบาทควบคุมความรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกหิว และเชื่อมโยงกับการผลิตฮอร์โมนเพศ

 

         ในบางรายงานได้เสนอว่า การหัวเราะเพิ่มขึ้นจะช่วยให้มีการหลั่งสาร เอนดอร์ฟิน (endorphin) ในสมอง เมื่อมีระดับของเอนดอร์ฟิน ในกระแสเลือด เพิ่มขึ้นจะกดการสร้างฮอร์โมนแห่งความเครียด (stress hormones) เช่น นอร์เอพิเนฟริน เป็นผลให้ระดับภูมิคุ้มกัน (antibody) ในเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า การออกกำลังกายและแสงแดด (ultraviolet light) ช่วยกระตุ้นการสร้างเอนดอร์ฟิน