หัวใจสีม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tradescantia pallida (Rose) D.                           Hunt. cv. Purple Heart

ชื่อสามัญ: Purple Heart

วงศ์: COMMELINACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

      ไม้ล้มลุก    ลำต้นกลมอวบน้ำ ทอดนอนไปกับพื้นดิน ออกรากตามข้อบริเวณที่แตะพื้นดิน

     ใบ 
ใบเดี่ยว รูปหอก สีม่วงหรือเขียวปนม่วง

     ดอก ดอกช่อสีชมพูปนม่วงอ่อน มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก ออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง มีใบประดับเป็นรูปเรือ