• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • Presentation
hh 5 เม.ย. 61 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ bullet new
hh 3 เม.ย. 61 รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) bullet new
hh 23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 bullet new
hh 25 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 
hh 21 ก.ย. 60 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ลคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 
hh 3 ก.ค. 60 กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่น ๕ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

  all
hh 8 มิ.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ bullet new
hh 24 เม.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh 1 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh   4 ก.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง [รายละเอียด]  [ใบสมัคร] 
hh   15 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   29 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   19 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
  all

next
prev
  • ข่าวกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 21

Mobile Application

       รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เรียน ป.เอก ภายใต้หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ. ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 0867317415
Website : http://rgjadvisor.trf.or.th/

 icon more-th
  all
  • ประมวลภาพกิจกรรม

30-31 พ.ค. 61 เปิดโลกทัศน์สตรีวิทยา 2

  all