home icon    language iconTH    language iconEn

vdoPresent button-27

Login Form

Total Rich files

   pdf จำนวน 709 ไฟล์
   word จำนวน 306 ไฟล์

Visitors Counter

TodayToday69
YesterdayYesterday218
This WeekThis Week803
This MonthThis Month6118
All DaysAll Days826924
54.196.100.224

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • Presentation
hh 20 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต bullet new
hh 19 เม.ย. 59 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ 
hh 23 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุน สควค. ระดับปริญญาโท 
hh 25 ก.พ 59 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สสวท. ให้ทุน สควค 30 ทุน 
hh 2 มิ.ย. 58 ประกาศคณะกรรมการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
hh 20 พ.ค. 58 สสวท ให้ทุนครู สควค เรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
hh 18 มี.ค. 58 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Classroom : แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
hh 25 พ.ย. 57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2557 
hh 7 ก.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ สร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย CMS Joomla & Design Template ครั้งที่ 2 ”   
hh 3 ก.ค. 57 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสถาบันฯ ร่วมเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น   
hh 19 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่จันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2557    

 

  all
hh   4 ก.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง [รายละเอียด]  [ใบสมัคร] bullet new
hh   15 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   29 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   19 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   1 พ.ค. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ [รายละเอียด]  [ใบสมัคร]
hh   7 เม.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   13 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   12 มี.ค. 58 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น วันที่ 13 มีนาคม 2558 
  all

next
prev
  • ข่าวกิจกรรม

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา “STEM Education ครั้งที่ 1/2559

calendar-long   28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2559

       ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และผศ.ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกจาก British Council และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็นฑูตสะเต็ม (STEM ambassadors) ในวันที่2 พฤษภาคม 2559 ...

download-pdf download-word  icon more-th
  all
  • ประมวลภาพกิจกรรม

SOTL-ภาพบรรยากาศ Workshop : Article Preparation for ISSOTL Conference 2016, Los Angeles, USA

  all