พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “มหิดลเกมส์”

calendar-long   2 มี.ค. 2561

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “มหิดลเกมส์” .....

download-pdf download-word  icon more-th

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

calendar-long   2 มี.ค. 2561

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการ “นวัตกรรมพร้อมใจสืบสานสงกรานต์ไทยให้ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2560”

calendar-long   20 เมษายน 2560

       เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมพร้อมใจสืบสานสงกรานต์ไทยให้ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2560” มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำเพื่อขอพรจากรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และผู้อาวุโสของสถาบันฯ.....

download-pdf download-word  icon more-th

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

calendar-long   2 มีนาคม 2560

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 อาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทาน 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

calendar-long   1 ธันวาคม 2559

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....

download-pdf download-word  icon more-th

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

calendar-long   24 กันยายน 2559

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”เพื่อเป็นการถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวที ต่อพระองค์ท่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

download-pdf download-word  icon more-th

งานครบรอบ 14 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

calendar-long   26 สิงหาคม 2559

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดงานครบรอบ 14 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีวัตถุเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมในองค์กร และจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร ...

download-pdf download-word  icon more-th

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

calendar-long   29 กรกฎาคม 2559

       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี...

download-pdf download-word  icon more-th

เข้าร่วมงาน “ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ ผูกสานผ้าขาวม้าไทย”

calendar-long   12 เมษายน 2559

       เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมงาน “ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ ผูกสานผ้าขาวม้าไทย” มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำเพื่อขอพรจากท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในงานได้มีการนำน้ำดื่ม ขนมไทย ผลไม้ มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมฟรี และมีการจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจมากมาย จากคณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ...

download-pdf download-word  icon more-th

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “มหิดลเกมส์”

calendar-long   2 มีนาคม 2559

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 อาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “มหิดลเกมส์”...

download-pdf download-word  icon more-th