ทีมผู้บริหาร

 

suwat

     รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย


     ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     

 

   

suwat

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม


     ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

     

 

   

suwat

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์


     ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

     

 

   

suwat

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส


     ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย