ทีมผู้บริหาร

 

suwat

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     

 

   

suchai-52

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้