Get Adobe Flash player
home-iconthsite-iconengsite-icon

Login Form

Total Rich files

   pdf จำนวน 650 ไฟล์
   word จำนวน 265 ไฟล์

Visitors Counter

TodayToday25
YesterdayYesterday410
This WeekThis Week25
This MonthThis Month7329
All DaysAll Days486508
54.198.139.141
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานวิจัยและการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
hh 20 มี.ค. 57 โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา bullet new 
hh 18 ก.พ. 57 ปรับอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
hh 18 ก.พ. 57 ใบสั่งจองสื่อ/อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับปรุง)
hh 7 ต.ค. 56 ปรับอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้  
hh 10 ก.ย. 56 ใบสั่งจองสื่อ/อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
hh 22 พ.ค. 56 ขยายเวลาอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2556 
hh 15 พ.ค. 56 ขอเชิญบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน MS Excel เชิงสถิติกับงานประจำในสำนักงาน 
  all
hh   30 ส.ค. 56 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ [รายละเอียด] bullet new
hh   9 ส.ค. 56 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ [รายละเอียด] 
hh   12 ก.ค. 56 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค [รายละเอียด] 
hh   21 มิ.ย. 56 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค [รายละเอียด] 
hh   14 มิ.ย. 56 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [รายละเอียด] 
hh  14 มิ.ย. 56 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์                              [รายละเอียด] 
hh   4 มิ.ย. 56 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ [รายละเอียด] 
  all
next
prev
  • กิจกรรม และบริการวิชาการ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดล เกมส์"

calendar-long   31 มีนาคม 2556

       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานในพิธีปิด

download-pdf download-word  icon more-th
  all
  • ภาพกิจกรรม

31 มี.ค. 57 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดล เกมส์"

  all