• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • Presentation
hh 25 ต.ค. 59 ประกาศผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2559  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  bullet new
hh 24 ส.ค. 59 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปิญญาตรี/โท เพื่อรับทุนตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
hh 23 ส.ค. 59 ประกาศอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2559 bullet new
hh 22 ส.ค. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเว็บไซต์เบื้องด้วย CMS Joomla ” ในวันที่ 27-28 ต.ค. 2559 bullet new
hh 1 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท Premium  
hh 20 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
hh 19 เม.ย. 59 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ 
hh 23 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุน สควค. ระดับปริญญาโท 
hh 25 ก.พ 59 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สสวท. ให้ทุน สควค 30 ทุน 
hh 2 มิ.ย. 58 ประกาศคณะกรรมการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
hh 20 พ.ค. 58 สสวท ให้ทุนครู สควค เรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
hh 18 มี.ค. 58 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Classroom : แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
hh 25 พ.ย. 57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2557 

 

  all
hh   4 ก.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง [รายละเอียด]  [ใบสมัคร] 
hh   15 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   29 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   19 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   1 พ.ค. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ [รายละเอียด]  [ใบสมัคร]
hh   7 เม.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   13 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   12 มี.ค. 58 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น วันที่ 13 มีนาคม 2558 
  all

next
prev
  • ข่าวกิจกรรม

Outcome-Based Education

calendar-long   26 - 28 กันยายน 2559

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ ASEAN-QA SQUARED ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง German Academic Exchange Service (DAAD) German Rectors’ Conference (HRK) และ University of Potsdam ร่วมกับ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) ASEAN University Network (AUN) European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO RIHED).....

download-pdf download-word  icon more-th
  all
  • ประมวลภาพกิจกรรม

31 ส.ค. 59 เลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต

  all