• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • Presentation
hh 16 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน สควค. ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560 bullet new
hh 24 เม.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ bullet new
hh 27 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (นานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 bullet new
hh 1 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh 19 ม.ค. 60 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 
hh 25 ต.ค. 59 ประกาศผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2559  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
hh 24 ส.ค. 59 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปิญญาตรี/โท เพื่อรับทุนตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
hh 23 ส.ค. 59 ประกาศอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2559 
hh 22 ส.ค. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเว็บไซต์เบื้องด้วย CMS Joomla ” ในวันที่ 27-28 ต.ค. 2559 
hh 1 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท Premium  
hh 20 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
hh 19 เม.ย. 59 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ 
hh 23 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุน สควค. ระดับปริญญาโท 
hh 25 ก.พ 59 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สสวท. ให้ทุน สควค 30 ทุน 
hh 2 มิ.ย. 58 ประกาศคณะกรรมการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
hh 20 พ.ค. 58 สสวท ให้ทุนครู สควค เรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
hh 18 มี.ค. 58 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Classroom : แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
hh 25 พ.ย. 57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2557 

 

  all
hh 24 เม.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ bullet new
hh 1 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh   4 ก.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง [รายละเอียด]  [ใบสมัคร] 
hh   15 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   29 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   19 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   1 พ.ค. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ [รายละเอียด]  [ใบสมัคร]
hh   7 เม.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   13 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   12 มี.ค. 58 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น วันที่ 13 มีนาคม 2558 
  all

next
prev
  • ข่าวกิจกรรม

โครงการ สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

calendar-long   9 - 11 มีนาคม 2560

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันคลังสมองของชาติ และสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ภายใต้ Theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0.....

download-pdf download-word  icon more-th
  all
  • ประมวลภาพกิจกรรม

28 พ.ย. 59 เปิดโลกทัศน์รร.ขอนแก่นวิทยายน

  all