ความหมาย
     กระบอกตวง ใช้สำหรับวัดปริมาตรโดยประมาณของของเหลว

ขนาดที่ใช้
     ความจุที่ใช้ตั้งแต่ 5 - 2000 ml

ส่วนประกอบ

     เกร็ดน่ารู้

                    B คืออะไร
                    20 oC บอกอะไร

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อควรระวัง
     - การอ่านปริมาตร ควรให้ระดับสายตาอยู่ในแนวเดียวกันกับส่วนโค้งเว้าต่ำสุด