แคลซิโทนิน (calcitonin) สร้างจากเซลล์รอบนอก (extrafollicular หรือ parafollicular) หรือ เซลล์ซี (C-cell) เป็นเซลล์ที่แทรกอยู่ ในระหว่างฟอลลิเคิลของต่อมไทรอยด์ ไม่ได้สร้างจาก ไทรอยด์ฟอลลิเคิล


ลักษณะของซี เซลล์ ที่สร้าง ฮอร์โมนไทโรแคลซิโทนิน

       ทำหน้าที่กระตุ้นการสะสมของแคลเซียมที่กระดูก  เพิ่มการขับแคลเซียมและฟอสเฟตที่ไต ลดอัตราการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ ทำงานร่วมกับฮอร์โมนพาราไทรอยด์(parathyroid) และวิตามินดี ช่วยให้ระดับของแคลเซียม ในกระแสเลือดไม่มากเกินไป ยับยั้งไม่ให้แคลเซียมออกจากกระดูก